Søkeresultat: Fastlege

search

Periode

  • År: Måned:

35 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Tiltak for å redusere sykefravær i helse- og omsorgssektoren

- Mye kan gjøres for å redusere sykefraværet i helse- og omsorgssektoren, sier leder i Yngre legers forening (Ylf) Hege Gjessing ved fremleggelsen av Almlidutvalgets innstilling i dag.

Usikkert om årsaker til fylkesvise sykmeldingslengder

- Det er ikke grunnlag for å trekke sikre konklusjoner om årsaker til fylkesvise forskjeller i sykmeldingslengde, sier leder i Allmennlegeforeningen Trond Egil Hansen.

Fra presidenten: Fra ord til handling i eldreomsorgen

Politikerne kappes om å styrke eldreomsorgen. Samtidig planlegger hver fjerde norske kommune å redusere prioriteringen av sykehjemsplasser frem mot 2015, skriver Torunn Janbu

Svak vekst i antall legehjemler

Til tross for sterke politiske signaler om styrking av sektoren er det en mangelfull vekst i legehjemler/legestillinger i kommunene. Dette bekymrer Legeforeningen.

Primærmedisinsk uke 2010

«Forandre og fornye» er mottoet for årets Primærmedisinsk uke (PMU) som samler over 1 500 allmennleger og medarbeidere.

Setter biomedisinen på kartet

Ny rapport skal bidra til at Legeforeningen er i forkant av de muligheter og utfordringer som biomedisin gir.

Sykehjemmene slutter opp om NOKLUS

 - Vi er fornøyd med at så mange sykehjem valgte fortsatt deltakelse i NOKLUS etter at den gratis prøveperioden gikk ut, sier Siri Fauli Munkerud.

Ny utviklingsplan for norsk psykiatri

Norsk psykiatrisk forening (Npf) presenterte torsdag sin nye utviklingsplan for de kommende fem år.

Bente Thorsen årets Oslo-lege

Thorsen fikk utmerkelsen for sin innsats for samhandling mellom fastleger og sykehus.

Advarer mot kommunal betalingsplikt for de sykeste gamle

- Legeforeningen støtter Sykepleierforbundet i at kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter vil kunne gi uheldige konsekvenser, sier president Torunn Janbu.

Samarbeid for psykisk syke

Legeforeningen er positiv til Regjeringens beslutning om å rekruttere psykologer for å styrke kommunehelsetjenesten.

Egenandelssystemet bør gjennomgås

- I et prioriteringsperspektiv bør ikke konsultasjon hos allmennlege belegges med økte egenandeler, sier leder av Allmennlegeforeningen Trond Egil Hansen.

- Sanksjoner må være forutsigbare

Men Legeforeningen har større tro på at andre virkemidler vil redusere sykefraværet i Norge.

Legemeldt sykefravær ned med 9,7 prosent

- Dette er svært positivt og kan være en start på veien mot et mer inkluderende arbeidsliv, sier leder av Allmennlegeforeningen Trond Egil Hansen.

Fastlegen.no – alt samlet på ett sted

Nå er fastlegen.no på lufta. Nettsiden som skal gjøre det lettere for folk å finne helseinformasjon.

Hans Petter Aarseth utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St.Olavs Orden

Divisjonsdirektør Hans Petter Aarseth, Oslo, ble utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden den 31. mai i år.

Uaktuelt med sanksjoner

- Faglige veiledere i sykmeldingsarbeid skal ikke knyttes til sanksjoner. Det garanterte arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) på Legeforeningens landsstyremøte.

Fastlegeordningen er blitt en suksess

Det er avgjørende at helsemyndighetene sørger for å videreføre grunnlaget for at fastlegeordningen er en suksess og å videreutvikle trepartssamarbeidet, også som styringsform.  

- Ta det ikke for gitt at pasienten er heterofil

I dag lanseres en informasjonsbrosjyre som skal hjelpe helsepersonell til å nærme seg temaet homofili på en bedre måte.

Tilbakeviser ulikhet i sykmeldingspraksis

Ny omfattende studie slår fast at legene er svært samkjørte som sykmeldere.

35 sider. Side 1 av 2

search

Emner

Fjern Fastlege