Søkeresultat: Finansiering

search

Periode

  • År: Måned:

3 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Budsjettdisiplin koster

Utgiftene til norske sykehus vokser moderat, mens ventetidene på sykehus fortsetter å øke, viser en ny rapport fra Helsedirektoratet.

Revidert nasjonalbudsjett: Styrking av lokale helse- og omsorgstjenester

Legeforeningen mener det er postivt at regjeringen øker bevilgningene til lokale helse- og omsorgstjenster i RNB som ble lagt frem i dag.

Uttalte seg om økonomistyringen i helseforetakene

Riksrevisjonens rapport om økonomistyringen i helseforetakene lå til grunn da Legeforeningen deltok på høring i Kontroll- og konstitusjonskomiteen denne uken.

3 sider. Side 1 av 1

search

Emner

Fjern Finansiering