Søkeresultat: Folkehelse

search

Periode

  • År: Måned:

9 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Bekymret over økt alkoholforbruk

Legeforeningen ber alle landets kommuner skjerpe håndhevelsen av skjenketidsbestemmelsene og aldersgrensen ved kjøp av alkohol.

Varsler ny offensiv mot tobakk

Verdens helseorganisasjon (WHO) har evaluert tobakksarbeidet i Norge og lanserer flere forslag til tiltak.

Aldersgrense på 20 år for kjøp av tobakk

Legeforeningen mener aldersgrensen for kjøp av tobakk skal være 20 år, sier Torunn Janbu i en kommentar til undersøkelse i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Fra presidenten: Uakseptable helseforskjeller

En fersk rapport fra Folkehelseinstituttet viser at vi som befolkning har god helse, men slår fast at de som har det sosioøkonomisk vanskeligst også har dårligst helse, skriver Torunn Janbu

Må ta belastninger i tidlige livsfaser på alvor

Ny kunnskap om sammenhengen mellom tidlige belastninger og senere helse må få konsekvenser for politikk, forskning, utdanning og praksis.

Belastninger i tidlig barndom må tas mer på alvor

Myndighetene må øke innsatsen for å skape trygge og sunne oppvekstmiljøer i Norge. Det mener Legeforeningen i sin nye statusrapport.

Flertall for tobakksfri skole

Det er positivt at mange ønsker at skolen skal være tobakksfri, mener Tobakksfritt.

Diabetes kan føre til nyreskade

- En av tre med diabetes får tegn til nyreskade i løpet av livet, sier nyrespesialist og leder av Norsk nyremedisinsk forening Cecilia M. Øien på Verdens nyredag.

Krafttak mot tobakk

Nå er det på tide å øke innsatsen mot tobakk igjen, sier Tore Sanner i Tobakksfritt og viser til de tiltak organisasjonen har tatt opp med myndighetene.

9 sider. Side 1 av 1

search

Emner

Fjern Folkehelse