Søkeresultat: Helserett

search

Periode

  • År: Måned:

8 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Forskriftsendring skal sikre likebehandling

- Legeforeningen er fornøyd med at myndighetene nå vil klargjøre hvilken rett personer uten lovlig opphold har til helsetjenester, sier Torunn Janbu.

Papirløse personers rett til helsehjelp

- Myndighetene må sørge for papirløses rett til helsehjelp. Det gir både Verdens legeforening (WMA) og den europeiske legeforeningen (CPME) klart uttrykk for.

Fra presidenten: To lover og en plan

Helseministeren har varslet to lovforslag og én helseplan i høst. Legeforeningen har allerede gitt mange innspill, skriver Torunn Janbu i Tidsskriftet.

Alle skal sikres nødvendig helsehjelp

- Alle skal være sikre på at de får nødvendig helsehjelp når de trenger det, også i ferietiden, sier Trond Egil Hansen, leder i Allmennlegeforeningen.

Kritisk til heroin som behandlingstiltak

Å benytte heroin som substitusjonsalternativ vil være feil ressursbruk og ikke gi noen reell opptrapping av rusomsorgen, mener Legeforeningen.

Fra presidenten: Helseregistre og tillit til helsetjenesten

Det er en utfordring å bygge helseregistre på en slik måte at personvernet ikke hules ut eller går tapt, skriver Torunn Janbu

Gir helsehjelp til papirløse innvandrere

- Det er positivt at barn, gravide og psykisk ustabile personer med ulovlig opphold i Norge nå får utvidede rettigheter til helsehjelp, sier Torunn Janbu, Legeforeningens president.

Nye regler om bedriftshelsetjeneste fra 1. januar 2010

Fra 1. januar 2010 skal 12 nye bransjer/sektorer være tilknyttet bedriftshelsetjeneste, og det innføres dessuten en godkjenningsordning for bedriftshelsetjenesten.

8 sider. Side 1 av 1

search

Emner

Fjern Helserett