Søkeresultat: IKT

search

Periode

  • År: Måned:

6 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Gledelig nyhet til NOKLUS og sykehjemmene

Regjeringen har i forbindelse med behandlingen av statbudsjettet for 2011 besluttet å gi NOKLUS 2 millioner kroner ekstra.

Nye rutiner for innhenting av pasientjournal

Legeforeningen og Statens pensjonskasse har inngått en ny avtale som stiller nye og strenge krav til utlevering av pasientjournal.

Personlig utlevering av fullstendig journal

Utlevering av fullstendig journal må skje gjennom personlig kontakt og ikke gjennom tilgang på nettet, sier Torunn Janbu.

Lite gjennomtenkt om legeregister

- Helsemyndighetenes forslag om et felles nordisk legeregister dekker ikke behovet og spenner alt for vidt, sier president Torunn Janbu.

Fra presidenten: Helseregistre og tillit til helsetjenesten

Det er en utfordring å bygge helseregistre på en slik måte at personvernet ikke hules ut eller går tapt, skriver Torunn Janbu

Ønsker gode og fremtidsrettede helseregistre

Legeforeningen definerer klare mål for behandling av pasientinformasjon og utforming av helseregistre i sin høringsuttalelse om nye ordninger på området.

6 sider. Side 1 av 1

search

Emner