Søkeresultat: Internasjonalt

search

Periode

  • År: Måned:

15 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Legenes klimastemme i Cancun

- Det er gledelig at det er fremgang i klimaforhandlingene, og at legenes klimastemme blir hørt nasjonalt og internasjonalt.  

Vil registrere angrep på helsepersonell

Legeforeningen vil gjennom norske myndigheter arbeide for at det opprettes et system som systematisk registrerer angrep på leger og annet helsepersonell i krig og konflikt.

Marie Wedin ny svensk legepresident

Marie Wedin er i dag valgt til ny förbundsordförande i Sveriges läkarforbund.

Vil ha allmennmedisin som egen spesialitet i EU

Den europeiske legeforening (CPME) går enstemmig inn for at en egen spesialitet i allmennmedisin skal inn i EU-direktivet på lik linje med andre medisinske spesialiteter.

Fortsetter samarbeidet med Forsvaret

Legeforeningen og Forsvarets sanitet har ytterligere forsterket samarbeidet om mulighetene for leger til å oppnå tellende tjeneste i Forsvaret.

Forskriftsendring skal sikre likebehandling

- Legeforeningen er fornøyd med at myndighetene nå vil klargjøre hvilken rett personer uten lovlig opphold har til helsetjenester, sier Torunn Janbu.

12 års samarbeid om menneskerettigheter

Legeforeningen og organisasjonen Human Rights Foundation of Turkey (HRFT) har siden 1998 stått sammen mot tortur. I år feirer HRFT 20-årsjubileum.

På barrikadene for flere sykepleiere i Malawi

Medisinstudentenes humanitæraksjon (MedHum) har i år som mål å doble antall sykepleierstudenter i Malawi, et av verdens fattigste land.

Torunn Janbu valgt til leder av Verdens legeforenings etikkomite

Torunn Janbu, president i Den norske legeforening, er i dag valgt til leder av Verdens legeforenings (WMA) medisinske etikkomite (Medical Ethics Committee).

Vulkanutbruddet: Vil bidra til å organisere beredskap

- Legeforeningen oppforder leger til å stille opp hvis det skulle bli behov for hjelp på enkelte sykehus, sier Torunn Janbu.

Hjelpemiddel for å redusere avvik

Denne uken arrangerer Legeforeningen og andre aktører fagseminar om WHOs sjekkliste for trygg kirugi.

Fra presidenten: Felles innsats for barne- og mødrehelse

Gjennom nasjonalt og internasjonalt arbeid vil Legeforeningen bidra til realisering av FNs tusenårsmål for å bekjempe fattigdom i verden, skriver Torunn Janbu

Advarer mot barnearbeid

Legeforeningen krever at norske myndigheter gjør mer for å sørge for at innkjøp av medisinsk utstyr underlegges krav om etisk handel.

Gaza ett år etterpå

- Vi ser alvorlig på konsekvensene som den manglende gjenoppbyggingen av Gaza kan få for helsetilstanden i den palestinske befolkningen.

- Positivt om helsetilsyn i utenlandsoperasjoner

En ny avtale skal sikre uavhengig tilsyn med helsetjenestene som norske soldater får under utenlandsoppdrag.

15 sider. Side 1 av 1

search

Emner

Fjern Internasjonalt