Søkeresultat: Kvalitet

search

Periode

  • År: Måned:

7 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

- Mål oss på kvalitet

Legeforeningen er tilfreds med at helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i dag lanserte tiltak for å bedre pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten.

- Kvalitet må inn i styring av helsetjenesten

Legeforeningen startet denne uken arbeidet med statusrapport 2011.

NOKLUS - på riktig sted til rett tid

99 prosent av landets legekontor (allmennpraktiserende eller praktiserende spesialister) som har laboratorium, deltar i Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (NOKLUS).

Lite gjennomtenkt om legeregister

- Helsemyndighetenes forslag om et felles nordisk legeregister dekker ikke behovet og spenner alt for vidt, sier president Torunn Janbu.

Enighet om kvalitetssatsing i sykehus

- Sykehus styres i for stor grad ut fra økonomi og ikke kvalitet. Det er tverrpolitisk enighet om at dette ikke kan fortsette.

Seminar med helse- og omsorgskomiteen

Tirsdag ettermiddag avholder Legeforeningen sitt årlige seminar med Stortingets helse- og omsorgskomité.

Fra presidenten: Kvalitet i sykehus

Hvordan kan Stortinget vite at nivået på bevilgningene treffer når kvalitetsmål er nærmest fraværende? skriver Torunn Janbu i Tidsskriftet

7 sider. Side 1 av 1

search

Emner

Fjern Kvalitet