Søkeresultat: Pasientrettigheter

search

Periode

  • År: Måned:

6 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Fra presidenten: Journalen på nett - til nytte eller problem?

Pasienters rett til journalinnsyn er viktig for samarbeid og tillit mellom lege og pasient, skriver Torunn Janbu i Tidsskriftet

Vil ha havarikommisjon i helsetjenesten

- Vi trenger en havarikommisjon av hensyn til pasientene og de ansatte, mener Legeforeningen.

Trenger vi en havarikommisjon i helsetjenesten?

Dette viktige spørsmålet er blant temaene som tas opp på Overlegeforeningens vårkurs denne uken.  

Ønsker gode og fremtidsrettede helseregistre

Legeforeningen definerer klare mål for behandling av pasientinformasjon og utforming av helseregistre i sin høringsuttalelse om nye ordninger på området.

Terskelen for å melde fra om feil må være lav

Det sier president Torunn Janbu i en kommentar til at Forbrukerrådet vil ha anonym varsling av uheldig hendelser.

Gir helsehjelp til papirløse innvandrere

- Det er positivt at barn, gravide og psykisk ustabile personer med ulovlig opphold i Norge nå får utvidede rettigheter til helsehjelp, sier Torunn Janbu, Legeforeningens president.

6 sider. Side 1 av 1

search

Emner

Fjern Pasientrettigheter