Søkeresultat: Spesialistutdanning

search

Periode

  • År: Måned:

2 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Anbefaler ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

Helsedirektoratet går inn for Legeforeningens forslag om en ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin.

- Behov for flere leger i psykiatrien

Norsk psykiatrisk forening (Npf) støtter Helsetilsynets rapport og krever at myndighetene øker antall legestillinger i psykiatrien dersom tjenestene skal holde høy kvalitet.

2 sider. Side 1 av 1

search

Emner

Fjern Spesialistutdanning