Søkeresultat: Sykehus

search

Periode

  • År: Måned:

31 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Ny styringsmodell for sykehusene?

Det er på tide at vi diskuterer statens rolle i styringen av helseforetakene, skriver president Torunn Janbu på kronikkplass i dagens utgave av Klassekampen.

Nødvendige tiltak for Oslo universitetssykehus

Skal den omfattende omstillingen ved Oslo universitetssykehus lykkes, må Helse Sør-Øst og staten som eier sørge for gode konsekvensutredninger og tilgjengelige omstillingsmidler - nå.

Faste stillinger og ny overenskomst

Vi gleder oss over helseministerens beslutning om faste stillinger for leger i spesialisering. Ny overenskomst med Spekter bidrar også til stabile arbeidsforhold og ro, skriver Torunn Janbu.

Planløshet koster

- God ressursutnyttelse i sykehusene krever nasjonal planlegging.

Felles forståelse for å gå bort fra midlertidige stillinger

Legeforeningen har i dag vært i møte med helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen om behovet for å endre praksisen med utstrakt bruk av midlertidige stillinger for leger i spesialisering.

Setter biomedisinen på kartet

Ny rapport skal bidra til at Legeforeningen er i forkant av de muligheter og utfordringer som biomedisin gir.

Ny utviklingsplan for norsk psykiatri

Norsk psykiatrisk forening (Npf) presenterte torsdag sin nye utviklingsplan for de kommende fem år.

Budsjettdisiplin koster

Utgiftene til norske sykehus vokser moderat, mens ventetidene på sykehus fortsetter å øke, viser en ny rapport fra Helsedirektoratet.

Sykehus under lupen i Molde

Hvor mange sykehus trenger Norge? spør Møre og Romsdal legeforening på sitt helsepolitiske seminar tirsdag.

Fra presidenten: Politisk enighet om faste legestillinger

Vi er svært tilfreds med at vi i år fikk politisk gjennomslag for at leger i spesialisering skal være i faste stillinger, skriver Torunn Janbu i Tidsskriftet

Viktig ikke å forhåndsdømme

- Legeforeningen frykter at medieoppslagene den siste uken stigmatiserer utenlandske leger i Norge.

Alle sykehusområder i Helse Sør-Øst bør ha karkirurgi

Legeforeningen advarer mot en svekkelse av det karkirurgiske tilbudet i Helse Sør-Øst.

Vaktordninger under press

- Legeforeningen har i mange år jobbet for trygge vaktordninger ved sykehus. Vi har dessverre møtt betydelig motstand fra Spekter og arbeidsgivere, sier president Torunn Janbu.

Behov for en nasjonal sykehusplan

Legeforeningen mener det er behov for en nasjonal sykehusplan og at sykehusstrukturen, herunder lokalsykehus, må planlegges med hensyn på rolle, ansvar og plass i behandlingskjeden.

Viktig interpellasjon i Stortinget om midlertidige stillinger

- Vi skal jobbe videre for å få flest mulig faste stillinger for sykehusleger.

Enighet om kvalitetssatsing i sykehus

- Sykehus styres i for stor grad ut fra økonomi og ikke kvalitet. Det er tverrpolitisk enighet om at dette ikke kan fortsette.

Krever nasjonal sykehusplan

Legeforeningen krever at helsemyndighetene snarest definerer hva lokalsykehus skal være og hvor de skal ligge.

Fra presidenten: Hva er et lokalsykehus?

Etter mange år med reformer og omstillinger vet befolkningen fortsatt ikke hva de kan forvente fra sitt lokale sykehus, skriver Torunn Janbu i Tidsskriftet

Juridisk tvilsomt med midlertidige stillinger

Ansettelsesforholdet for leger i spesialisering vekker stor interesse. 

Må være trygt å få sykehusbehandling

- Målet til Yngre legers forening (Ylf) er at leger skal jobbe under forhold som gjør det trygt og godt for mennesker å få sykehusbehandling.

31 sider. Side 1 av 2

search

Emner

Fjern Sykehus