Søkeresultat: Turnustjeneste

search

Periode

  • År: Måned:

4 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Uenig i Helsedirektoratets forslag til ny turnustjeneste

Legeforeningen reagerer på at Helsedirektoratet oversender forslag til ny turnustjeneste uten å ta hensyn til vesentlige innvendinger.

Bredt og grundig om fremtidens turnustjeneste

Legeforeningen har hatt en omfattende høring om Helsedirektoratets forslag om endring av turnustjeneste for leger til «nybyrjarstilling».

Skal arbeide videre med turnustjenesten

Legeforeningens landsstyre har hatt en bred og grundig debatt om fremtidens turnustjeneste.

Foreslår ny turnusordning

Helsedirektoratet mener at tiden er inne for å foreslå en ny modell for praktisk og pedagogisk oppfølging av nyutdannede leger.

4 sider. Side 1 av 1

search

Emner

Fjern Turnustjeneste