Åpenhet i samfunnsdebatten

Fagfolk etterlyses ofte i den offentlige debatt om helsetjenester. Ytringsfrihet er en menneskerett og meningsutveksling er en forutsetning for gode politiske beslutninger, skriver Torunn Janbu

Informasjonsseksjonen
Den norske legeforening

Mer om emnene