Bekymret over økt alkoholforbruk

Legeforeningen ber alle landets kommuner skjerpe håndhevelsen av skjenketidsbestemmelsene og aldersgrensen ved kjøp av alkohol.

- Det er godt dokumentert at en aktiv håndhevelse av skjenketidsbestemmelsene, reduserer muligheten for at ungdom under 18 år får kjøpt alkohol, sier leder i Allmennlegeforeningen Trond Egil Hansen. - Undersøkelser viser at ungdom får kjøpt alkohol selv om de er under 18 år. Kommunene har derfor en viktig oppgave i å se til at butikkene håndhever aldersgrensen.

Legeforeningen sendte nylig ut et brev til kommuneoverlegene med oppfordring om at kommunene retter særskilt oppmerksomhet mot skjenketidsbestemmelsene og håndhevelse av aldersgrensen. I brevet vises det blant annet til Legeforeningens nye policydokumet om alkohol. Dokumentet, Alkohol - vår største rusutfordring, oppsummerer foreningens alkoholpolitiske standpunkter.

- Vi vet at kombinasjonen julehøytid og alkoholforbruk kan være utfordrende for mange. En av våre største helseutfordringer krever ekstra oppmerksomhet. Kommunene har en viktig rolle å spille og vi ønsker å bevisstgjøre dem om denne, spesielt nå før jul, sier Hansen.

Last ned brevet til alle landets kommuneoverleger fra boksen til høyre på siden.

Se også
NRK Morgennytt: Vil redusere alkoholforbruket (intervju med Trond Egil Hansen 3.15 ut i sendingen)

Ellen Juul Andersen
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene