Enighet om kvalitetssatsing i sykehus

- Sykehus styres i for stor grad ut fra økonomi og ikke kvalitet. Det er tverrpolitisk enighet om at dette ikke kan fortsette.

Det sa Kjersti Toppe (Sp) under den helsepolitiske debatten på Legeforeningens landsstyremøte. Også helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) vektla behovet for å satse mer på kvalitet i sykehus. - Nå når sykehusene nærmer seg økonomisk balanse er tiden inne for å prioritere kvalitet, sa hun.

- Det er ingen motsetning mellom god økonomistyring og god kvalitet, men det er heller ingen nødvendig sammenheng slik myndigheter og helseforetak synes å tro, understreket leder i Helse- og omsorgskomiteen Bent Høie (H). Norge har generelt sett en god helsetjenetse, men Høie synes likevel det er et dilemma at vi på noen områder har høy ressursbruk, men gjennomsnittlige resultater.

 

Torunn Janbu og Anne-Grete Strøm-Erichsen. Foto Lise B. Johannessen.

 

- Kvalitet må inn som en tydelig styringsparameter i sykehus. Hvordan kan Stortinget vite om bevilgningene treffer når de ikke får noen informasjon om kvaliteten på tjenestene som leveres, påpekte legepresident Torunn Janbu.

Også pasientene etterspør bedre informasjon om kvalitet på pasientbehandling.
- Dersom vi skal opprettholde tilliten til sykehussektoren må vi utvikle bedre nasjonale kvalitetsindikatorer enn det vi har i dag, sa Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Les også
Krever nasjonal sykehusplan
- Uakseptabelt at gravide leger mister jobben

Knut E. Braaten og Miriam Kvanvik
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene