Faste stillinger og ny overenskomst

Vi gleder oss over helseministerens beslutning om faste stillinger for leger i spesialisering. Ny overenskomst med Spekter bidrar også til stabile arbeidsforhold og ro, skriver Torunn Janbu.

Informasjonsseksjonen
Den norske legeforening