Forskriftsendring skal sikre likebehandling

- Legeforeningen er fornøyd med at myndighetene nå vil klargjøre hvilken rett personer uten lovlig opphold har til helsetjenester, sier Torunn Janbu.

Denne gruppens generelle tilgang til helsetjenester må avklares, sier Legeforeningens president. Legeforeningen mener at personer uten lovlig opphold også bør få allmenn tilgang til helsetjenester. Legeforeningen tok dette opp i et policynotat allerede i 2008. Foreningen gir her uttrykk for at regelverket knyttet til papirløse innvandreres rett til helsehjelp må klargjøres og at myndighetene må sørge for at personer uten lovlig opphold kan få dekket sitt behov for nødvendige helsetjenester, også utover øyeblikkelig hjelp. hun.

Helse- og omsorgsdepartemenet har i dag sendt på høring et forslag til endringer i prioriteringsforskriften. Forslaget innebærer at personer uten lovlig opphold i Norge har rett til helsehjelp som ikke kan vente. I dag har personer uten lovlig opphold kun rett til akutt hjelp.

Forskriftsendringen skal sikre likebehandling og at helsepersonell kjenner til hva slags tjenester de har plikt til å tilby. Hensikten er å oppnå mer likebehandling og forutsigbarhet for denne gruppen. Klargjøringen vil også gjøre situasjonen enklere for helsepersonell. I dag er det usikkert hva slags behandling de har plikt å gi personer uten lovlig opphold.

 - Legeforeningen ser frem til å gi en grundig redegjørelse for foreningens syn i sin høringsuttalelse, sier Janbu.

Lise Berit Johannessen
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene