Fra presidenten: Et inkluderende arbeidsliv

Når arbeidsgivere og arbeidstakere er enige om å gjøre arbeidsplassen god, skapes et godt grunnlag for produksjon og kompetanseutvikling, skriver Torunn Janbu

Informasjonsseksjonen
Den norske legeforening

Mer om emnene