Fra presidenten: Felles innsats for et inkluderende arbeidsliv

Målet om lavere sykefravær krever felles innsats av arbeidsgiver, arbeidstaker, NAV og lege, skriver Torunn Janbu i Tidsskriftet

Informasjonsseksjonen
Den norske legeforening

Mer om emnene