Fra presidenten: Fra ord til handling i eldreomsorgen

Politikerne kappes om å styrke eldreomsorgen. Samtidig planlegger hver fjerde norske kommune å redusere prioriteringen av sykehjemsplasser frem mot 2015, skriver Torunn Janbu

Informasjonsseksjonen
Den norske legeforening

Mer om emnene