Fra presidenten: Journalen på nett - til nytte eller problem?

Pasienters rett til journalinnsyn er viktig for samarbeid og tillit mellom lege og pasient, skriver Torunn Janbu i Tidsskriftet

Informasjonsseksjonen
Den norske legeforening

Mer om emnene