Fra presidenten: Kvalitet i sykehus

Hvordan kan Stortinget vite at nivået på bevilgningene treffer når kvalitetsmål er nærmest fraværende? skriver Torunn Janbu i Tidsskriftet

Informasjonsseksjonen
Den norske legeforening

Mer om emnene