Fra presidenten: Legeforeningen i mediene

Hvor viktig er det for Legeforeningen å være i mediene? Det kommer an på i hvor stor grad vi mener at mediene legger premissene for hva slags samfunn og helsetjeneste vi skal ha, skriver Torunn Janbu

Informasjonsseksjonen
Den norske legeforening

Mer om emnene