Fra presidenten: Politisk enighet om faste legestillinger

Vi er svært tilfreds med at vi i år fikk politisk gjennomslag for at leger i spesialisering skal være i faste stillinger, skriver Torunn Janbu i Tidsskriftet

Informasjonsseksjonen
Den norske legeforening

Mer om emnene