Gledelig nyhet til NOKLUS og sykehjemmene

Regjeringen har i forbindelse med behandlingen av statbudsjettet for 2011 besluttet å gi NOKLUS 2 millioner kroner ekstra.

- Dette er gledelig og vil sette NOKLUS i stand til å bistå sykehjemmene i hele landet med kvalitetssikring av lokale laboratorieanalyser, sier en svært fornøyd Siri Fauli Munkerud. Hun er prosjektleder for sykehjemsprosjektet i NOKLUS (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus). NOKLUS har som mål at laboratorieanalyser som utføres utenfor sykehus skal holde høy kvalitet. Analysene skal rekvireres, utføres og tolkes i samsvar med pasientenes behov for utredning, behandling og oppfølging

Gjennom behandlingen av statsbudsjettet for 2011 vil regjeringen ytterligere styrke satsingen i eldreomsorgen, og vil derfor blant annet øke bevilgningen til NOKLUS.

Budsjettstyrkingen følger opp Omsorgsplan 2015 og intensjonene i Samhandlingsreformen om at helsetjenester av høy kvalitet skal bygges opp lokalt. Omsorgsplan 2015 forutsetter at alle sykehjem i landet kan få tilbud om to års gratis deltakelse i prosjektet.

NOKLUS er en landsomfattende organisasjon med konsulenter og legespesialister innen laboratoriemedisin. I 2007 startet et prosjekt for å ta alle sykehjem i Norge inn i ordningen gjennom gratis deltakelse, finansiert av staten de to første årene.

Les innstillingen fra finanskomiteen her (side 24).

Lise Berit Johannessen
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene