Knut Aarbakke gjenvalgt som leder i Akademikerne

Knut Aarbakke (43) skal lede hovedsammenslutningen Akademikerne i to nye år.

Aarbakke kommer fra Samfunnsviterne og er utdannet medieviter ved Universitetet i Bergen (UiB). - Våre medlemmer er en forutsetning for fortsatt velferd og verdiskaping. Kunnskapsnasjonen Norge må ha fullt fokus på utdanning, forskning, innovasjon og nyskaping. Å bidra til det blir den viktigste jobben min fremover, sier Aarbakke i en kommentar på Akademikernes nettsider.

Valget fant sted ved akklamasjon på Akademikernes rådskonferanse i Oslo torsdag ettermiddag 21. oktober.

Åsmund Knutsen fra Tekna er gjenvalgt som nestleder for to nye år. Øvrige valgte styremedlemmer er: Tor Levin Hofgaard (Psykologforeningen), Torunn Janbu (Legeforeningen), Frode Lindseth (Samfunnsøkonomene), Karianne Løken (Juristforbundet) og Marie Modal (Veterinærene).

Akademikerne er en av fire hovedorganisasjoner på arbeidstakersiden i Norge. Organisasjonen har 13 medlemsforeninger med til sammen i overkant av 150 000 medlemmer med utdanning på mastergradsnivå. Legeforeningen er tilsluttet Akademikerne.

Les mer på sidene til Akademikerne

Informasjonsseksjonen
Den norske legeforening

Mer om emnene