Krever nasjonal sykehusplan

Legeforeningen krever at helsemyndighetene snarest definerer hva lokalsykehus skal være og hvor de skal ligge.

- Kan sykehus som mister akuttfunksjoner fortsatt kalles sykehus, spurte Legeforeningens president Torunn Janbu på landsstyremøtes helsepolitiske debatt i dag. - Manglende definisjon av lokalsykehusfunksjonen skaper utrygghet i befolkningen og for ansatte i helsetjenesten, konstaterte hun.

Legeforeningen mener at regjeringen må gå bort i fra Soria Moria 2-formuleringen om at «ingen lokalsykehus skal legges ned». - En nasjonal sykehusplan er nødvendig for å øke forutsigbarheten om hva man kan forvente av tjenester på de ulike sykehusene. En slik plan vil også kunne bidra til å sikre kvalitet på tjenestene og tilgang på nødvendig breddekompetanse, sa Janbu. Hun presiserte at eventuelle nedleggelser ikke må føre til forringelse av det totale helsetilbudet i distriktene. - Flere lokalsykehus vil også måtte styrkes i tiden fremover, sa hun.

Senterpartiet er fortsatt lokalsykehusenes fremste garantist og motstander av pågående sentraliseringer av akuttkirurgi. - Sentralisering fører ikke nødvendigvis til lavere kostnader, sa Kjersti Toppe (Sp). - Det er viktigere å prioritere bedre hva sykehusene skal gjøre og hva de ikke skal gjøre.

Leder i Helse- og omsorgskomiteen Bent Høie (H) støtter Legeforeningen i at det er behov for en mer detaljert nasjonal helseplan som blant annet definerer lokalsykehusenes innhold. - Det skaper uforutsigbarhet i helsetjenesten at politikerne behandler reformer stykkevis og delt og ikke ser dem i sammenheng, sa han.

Janbu og andre i panelet etterlyste mer forutsigbar økonomi for sykehusene. - Sykehus egner seg ikke for ettårige budsjetter, men trenger treårige budsjettperioder. Det er også behov for bedre samsvar mellom krav/forventninger og økonomiske rammevilkår, sa legepresidenten.

Les også
- Uakseptabelt at gravide leger mister jobben

Knut E. Braaten og Miriam Kvanvik
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene