Legeforeningen fyller 125 i år

- Jubileumsåret skal bli et aktivt år hvor vi skal få frem det flotte og gode legearbeidet som utføres rundt om i landet, sier president Torunn Janbu.

- I 2011 er det 125 år siden Den norske legeforening ble dannet den 6. juli 1886. Foreningen hadde 462 medlemmer i september i stiftelsesåret og vil i jubileumsåret sannsynligvis passere 28 000 medlemmer. - Legene har i alle disse årene jobbet hardt for å gi pasientene en god helsetjeneste, de har forsket og utdannet nye kolleger. Legeforeningen har jobbet med å sikre gode rammevilkår for å gjøre denne jobben mulig, sier Janbu.

- Samtidig som det stadig omstilles og nye organisasjonsmodeller introduseres i helsevesenet, ser vi at medlemmene gjør en meget god jobb for pasientene - med stort engasjement og høy faglig kompetanse. Dette vil vi vise frem i jubileumsåret, sier en stolt president.

- Medlemmene vil merke at det er et jubileumsår gjennom ulike lokale arrangementer, jubileumsspalter i Tidsskriftet, en egen nettside om jubiléet hvor nye arrangementer legges inn, og gjennom en stor markering av selve jubileet under landsstyremøtet i Oslo i mai, avslutter hun.  

Godt nytt jubileumsår!

Informasjonsseksjonen
Den norske legeforening

Mer om emnene