Må være trygt å få sykehusbehandling

- Målet til Yngre legers forening (Ylf) er at leger skal jobbe under forhold som gjør det trygt og godt for mennesker å få sykehusbehandling.

Det sa Ylf-leder Hege Gjessing til landsrådet i foreningen som er samlet i Oslo i dag og i morgen til årsmøte og årsmøteseminar. Hun viste til at vi lever i et land som har muligheten til å utvikle verdens beste helsevesen og at det burde være en gledesfylt oppgave. - Det er et paradoks at i en tid hvor Norge er på sitt rikeste, og hvor den rivende medisinske utviklingen åpner opp for uante muligheter, er det flere og flere leger som ikke er særlig fornøyd. Jeg håper den trenden kommer til å snu, sa Gjessing.

- Diskusjonene rundt organisering av sykehusene er ofte preget av bekymring. En bekymring for at helsevesenet vil koste for mye i fremtiden, at det kommer til å bli for mange eldre og syke, at det ikke er nok personer som ønsker å jobbe i helsevesenet, osv. Disse bekymringene overføres til leger og annet helseperonell i form av krav om effektivisering. Vi blir bedt om å sørge for at pasientene kommer gjennom systemet så fort som mulig, nærmest så fort at det går på helsa løs, både for oss og dem. Det gjør noe med oss, understreket hun.

Gjessing mener det vil være en trygghetsfaktor om det kommer kvalitetsdata på avdelingsnivå, slik at man kan iverksette tiltak som sørger for trygg og god pasientbehandling. I den forbindelse trakk hun også frem Legeforeningens satsingsområde om at sykehus må bli målt på arbeidsmiljø og kvalitet i tillegg til økonomi.

Last ned Hege Gjessings årsmøtetale fra boksen til høyre på siden.

Ellen Juul Andersen
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene