NOKLUS - på riktig sted til rett tid

99 prosent av landets legekontor (allmennpraktiserende eller praktiserende spesialister) som har laboratorium, deltar i Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (NOKLUS).

- NOKLUS (www.noklus.no) har en viktig rolle i kvalitetssikring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus. God kvalitet på laboratorievirksomheten på legekontor og sykehjem sparer pasienter for feil behandling og unødvendige henvisninger og konsultasjoner, og bidrar til at pasienter kan behandles på laveste effektive behandlingsnivå, sier generalsekretær Geir Riise, leder av styringsgruppen i NOKLUS.

NOKLUS ca. 2 690 deltakere i 2009 fremgår det av årsrapporten. Dette antallet har økt betydelig de senere år pga. av at sykehjem nå også er inkludert. Det har vært utført et stort arbeid for å øke den statlige bevilgningen til sykehjemsprosjektet, noe som lyktes og førte til økt oppmerksomhet om det arbeidet NOKLUS driver. Sykehjemsprosjektet har ført til at flere i helsesektoren er blitt kjent med arbeidet i NOKLUS.

I oktober 2009 lanserte NOKLUS en ny utgave av hjemmesiden. Sidene oppdateres og videreutvikles jevnlig for å imøtekomme deltakernes behov.

Informasjonsseksjonen
Den norske legeforening

Mer om emnene