Ny styringsmodell for sykehusene?

Det er på tide at vi diskuterer statens rolle i styringen av helseforetakene, skriver president Torunn Janbu på kronikkplass i dagens utgave av Klassekampen.

Helse- og omsorgsdepartementet har en dobbeltrolle som både sykehuseier og helsemyndighet. Men hvordan kombinere rollene som ansvarlig helsemyndighet for at helsetjenesten er god, med det politiske ansvaret for resultatene som eier? Denne balansegangen er ikke lett å håndtere, påpeker Janbu.

Les hele kronikken Nasjonal sykehusplan.

Informasjonsseksjonen
Den norske legeforening

Mer om emnene