Ny utviklingsplan for norsk psykiatri

Norsk psykiatrisk forening (Npf) presenterte torsdag sin nye utviklingsplan for de kommende fem år.

Planen, med tittel Mennesker som hjelper mennesker, peker på at psykiatriens viktigste virkemiddel er helsepersonell. - I planen utfordres myndighetene på bemanningsnormer som trengs for å yte tjenester av god kvalitet, sier Jan Olav Johannessen, leder i Npf.

Psykiatrisk behandling gir gode resultater dersom behandling iverksettes tidlig.
- Behandlingsresultater kan også måles, og psykiaterne ber nå om å bli målt på tjenestekvalitet og ikke bare på produksjon og effektivitet, sier Johannessen. - Tidlig hjelp er også forebyggende, og mer forebygging trengs hvis befolkningens behov for psykiatriske tjenester skal kunne dekkes i fremtiden.

Norske psykiatere og Legeforeningen har i mange år arbeidet for mindre tvang i psykiatrien. Tidlig og god behandling forhindrer at farlig og skadelig atferd utvikles. Terskelen for å søke hjelp må bygges ned, og Npf la i dag frem en handlingsplan for økt frivillighet i behandling.

I dag ble også Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011-2020 lagt frem. - Dette er et felt i rivende utvikling med stor samfunnsmessig betydning som stiller store krav til faglighet og evne til samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Plandokumentet vil være et viktig verktøy i dette arbeidet, sier Johannessen.

Informasjonsseksjonen
Den norske legeforening

Mer om emnene