Papirløse personers rett til helsehjelp

- Myndighetene må sørge for papirløses rett til helsehjelp. Det gir både Verdens legeforening (WMA) og den europeiske legeforeningen (CPME) klart uttrykk for.

Tilgang til helsetjenester for alle er ikke en realitet i dag, verken i Europa eller i resten av verden. Udokumenterte innvandrere, asylsøkere med endelig avslag på søknad om opphold og deres barn mangler denne rettigheten. Både WMA og CPME har aktivt tatt til orde for å understreke alle myndigheters plikt til å sikre helsehjelp til alle som trenger det.

I en erklæring vedtatt av WMAs generalforsamling i Vancouver i oktober 2010 ble det gitt uttrykk for at myndigheter ikke skal kunne nekte pasienter rett til å motta behandling, og de skal heller ikke hindre leger i å igangsette behandling. WMA oppfordrer den enkelte nasjonale legeforening til å ta til orde mot lovgivning og praksis som strider mot denne grunnleggende rettigheten.

- Leger har et etisk ansvar for å ta vare på pasientene. Det er avgjørende at de - i tillegg til
helseinstitusjoner - står fritt til å gi tilstrekkelig helsehjelp til dem som trenger det,
uavhengig av pasientens rettslige status, sier president i CPME Dr Radziwill i en pressemelding.

- Legeforeningen har ved flere anledninger gitt uttrykk for at norske myndigheter må sørge for at personer uten lovlig opphold får dekket behovet for nødvendige helsetjenester, sier Legeforeningens president Torunn Janbu.

 

Lise Berit Johannessen
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene