Planløshet koster

- God ressursutnyttelse i sykehusene krever nasjonal planlegging.

Det sier president Torunn Janbu i en kommentar til dagens artikkel i Aftenposten. Her fremgår det at sammenslåing gir dyrere sykehus. - Det er bra at denne diskusjonen tas opp, sier Janbu. - De regionale helseforetakene synes å ha en forestilling om at omstillingstiltak kan gjennomføres uten ekstra ressurser og grundige konsekvensutredning også for pasientsikkerheten, og gi økonomisk gevinst på kort sikt.

Legeforeningen etterlyser en nasjonal gjennomgang av sykehusstrukturen, en nasjonal sykehusplan, som angir hvor mange sykehus Norge skal, hvor de skal ligge og nasjonale minstekrav til hvilke tjenester de skal tilby. Det vil legge et langsiktig grunnlag for gode og effektive sykehus med et mest mulig likeverdig faglig tilbud til pasientene. - Gode fagmiljøer splittes raskt opp, men tar lang tid å bygge opp igjen, sier Janbu.

Les også
Sammenslåing gir dyrere sykehus (Aftenposten)

 

Terje Sletnes
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene