Seminar med helse- og omsorgskomiteen

Tirsdag ettermiddag avholder Legeforeningen sitt årlige seminar med Stortingets helse- og omsorgskomité.

Seminaret gir komiteen og Legeforeningen mulighet til å utveksle synspunkter på viktige og aktuelle helsepolitiske saker. Et sentralt tema for årets seminar er samhandlingsreformen (St.meld. nr. 47 (2008-2009)) og hvordan fastlegeordningen kan videreutvikles. Det vil også bli lagt vekt på kvalitetsarbeid og hva som kan gjøres for å skape et bedre arbeidsmiljø i sykehus.

Gorm Hoel
Avdeling for informasjon og helsepolitikk