Sykehus under lupen i Molde

Hvor mange sykehus trenger Norge? spør Møre og Romsdal legeforening på sitt helsepolitiske seminar tirsdag.

For å besvare dette og andre spørsmål om sykehusstrukturen i landet, er flere fremtredende personer på feltet samlet i Molde.

- Dagsaktuelt tema
- Spørsmålet om sykehusstruktur er dagsaktuelt og av betydning for befolkning og pasienter, sykehuspersonell og kommunehelsetjenesten, sier Ottar Grimstad, leder i Møre og Romsdal legeforening. - Utfordringene i sykehusene merkes her i regionen som i resten av landet. Dagens seminar samler innledere som kan komme med gode bidrag i debatten om hvordan Norge skal sikres en spesialisthelsetjeneste av høy kvalitet også i framtiden.

Det er innledning og debatt ved blant annet forsker ved NTNU Jon Magnussen, fagdirektør ved Helse Midt-Norge Nils Hermann Eriksson og Legeforeningens president Torunn Janbu.

Nasjonal sykehusplan
I første innlegg snakket Janbu om behovet for en nasjonal sykehusplan, og at manglende definisjon av lokalsykehusfunksjonen skaper utrygghet i befolkningen og i kommunehelsetjenesten. - En nasjonal sykehusplan må beskrive minimumskrav til innholdet i lokalsykehus, sa hun. - Det vil gi forutsigbarhet om hva man kan forvente av tjenester på sykehus. En slik plan vil også gi et godt faglig fundament og bidra til å sikre kvalitet på tjenestene.

Hun presiserte at noen steder kan gode interkommunale legevakter med høy faglig standard gi større trygghet enn lokalsykehus med avgrensede eller ingen akuttfunksjoner.
- Flere lokalsykehus vil også måtte styrkes i tiden fremover, sa hun. Samtidig pekte hun på at regjeringen går i en retorisk spagat i iveren etter å vise at ingen lokalsykehus legges ned. - Folk opplever jo at lokalsykehus legges ned. Det er behov for avklaring. Forventet tilbud på lokalsykehus må være kjent og mest mulig likt over hele landet, understreket Janbu.

Etter seminaret avholder Møre og Romsdal legeforening sitt årsmøte.

Les også
- Pasientar må få svar (NRK Møre og Romsdal)
- Fortell hva et sjukehus er! (Romsdals Budstikke)

Saken er oppdatert med presseoppslag fra seminaret onsdag 1. september.

Knut E. Braaten
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene