Terskelen for å melde fra om feil må være lav

Det sier president Torunn Janbu i en kommentar til at Forbrukerrådet vil ha anonym varsling av uheldig hendelser.

I følge Aftenposten (11.3) har Forbrukerrådet nylig sendt et brev til Helse- og omsorgsdepartementet med forslag om at helsepersonell skal få mulighet til å melde fra anonymt om uheldige hendelser. De foreslår også å flytte hele meldesystemet fra Helsetilsynet over til Nasjonal enhet for pasientsikkerhet for å fjerne koblingen mot sanksjoner.

Pasientsikkerhet
- Legeforeningen ønsker at melding av uønskede hendelser skal oppfattes som en positiv handling med det mål å øke pasientsikkerheten.  Det forutsetter at man har et system hvor den som melder vet at meldingen ikke knyttes opp mot sanksjoner. Erfaringer fra Danmark tyder på at det har en gunstig effekt at den som melder kan være anonym og at systemet ikke er straffende. Dette kan være veien å gå også i Norge. Pasientsikkerhet er noe vi hele tiden har på dagsorden i Legeforeningen, sier Janbu og legger til at foreningen har et eget Pasientsikkerhetsutvalg som har utarbeidet en handlingsplan for pasientsikkerhet.

Les også
Legeforeningens policynotat om pasientsikkerhet

Lisbet T. Kongsvik
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene