Trenger vi en havarikommisjon i helsetjenesten?

Dette viktige spørsmålet er blant temaene som tas opp på Overlegeforeningens vårkurs denne uken.  

Når pasienter dør uventet og det oppstår spørsmål om feilbehandling, er det mange ofre. Helsetilsynet og påtalemyndigheten har som mål å finne ut om det foreligger kritikkverdige eller straffbare forhold. Transportsektoren har Statens havarikommisjon for å prøve å finne ut hva som har skjedd og hva som kunne forhindret hendelse. Hva helsetjenesten kan lære av det er blant spørsmålene som stilles.

De to andre temaene som tas opp er spørsmålet om foretaksmodellen er moden for reform og hva produksjonspresset i sykehusene har å si for kvalitet, forskning, utdanning og arbeidsmiljø.

Vårkurset finner sted på Soria Moria Hotell og konferansesenter 15. og 16. april. I forbindelse med kurset avholdes også Overlegeforeningens ordinære landsrådsmøte.

Se program for Vårkurset 2010.

Informasjonsseksjonen
Den norske legeforening