Uaktuelt med sanksjoner

- Faglige veiledere i sykmeldingsarbeid skal ikke knyttes til sanksjoner. Det garanterte arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) på Legeforeningens landsstyremøte.

Myndighetene og partene i arbeidslivet undertegnet i vår en ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA). Som oppfølging av tilhørende protokoll er det igangsatt et arbeid med å utarbeide faglige veiledere for sykmeldere som blant annet angir anbefalte sykmeldingslengder for ulike diagnoser.

- Formålet med de faglige veilederne er å styrke beslutningsgrunnlaget til sykmelder og redusere unødvendig variasjon i sykmeldingspraksis, sa Bjurstrøm under den helsepolitiske debatten på landsstyremøtet.

Trond Egil Hansen, leder av Allmennlegeforeningen, bekreftet at legene vil bidra i dette arbeidet. Men han viste til en ny omfattende undersøkelse fra Universitetet i Bergen (UiB) som konkluderer med at fastlegenes sykmeldingspraksis ved langtidsfravær utover 17 dager er oppsiktsvekkende lik. - Dette bekrefter at fastleger allerede i dag vurderer like tilfeller nokså likt, sa han.

Arbeidsministeren er opptatt av at arbeid som regel virker helsefremmende og at bruken av graderte sykmeldinger bør øke. - Gradert sykmelding er intet saliggjørende virkemiddel, men jeg har likevel tro på det som ett av flere virkemidler, sa hun. Hun er kjent med problemet at mange gradert sykmeldte kommer tilbake til legen og forteller om manglende tilrettelegging hos arbeidsgiver. Den eneste løsningen legen da kan gi pasienten er en 100 prosent sykmelding. - Det er viktig at NAV og arbeidslivssentrene kommer inn i disse tilfellene, understreket hun.

Hansen presiserte at leger vil, kan og skal gjøre sin del av jobben med sykefraværet. Men han etterlyste også mer forpliktende insentiver for NAV og arbeidsgiver. - Kanskje legene er en nøkkel til lavere sykefravær, men det er til liten nytte hvis det ikke er noen nøkkelhull å putte nøkkelen i, mente han.

Statsråden utfordret Legeforeningen til å komme med flere løsningsforslag. Hun understreket samtidig at hun har opplevd Legeforeningen som svært konstruktiv i vårens IA-prosess. - Jeg håper på et fortsatt godt samarbeid med dere i dette viktige arbeidet, avsluttet Hanne Bjurstrøm.

Knut E. Braaten og Miriam Kvanvik
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene