Utvider etiske kriterier for investeringer

Legeforeningen innfører utvidede etiske kriterier i hele sin investeringsportefølje.

- I tillegg til at Legeforeningen tidligere har renset porteføljen for investeringer relatert til tobakk, landminer, klasevåpen og atomvåpen, er forvaltningen nå også underlagt FNs Global Compact-regler, sier generalsekretær Geir Riise.

FNs Global Compact ble lansert i 1999 og er det ledende internasjonale nettverket for å fremme samfunnsansvar i næringslivet. Tilslutning til Global Compact innebærer å gjøre sitt beste for å drive virksomheten i tråd med et regelsett på ti prinsipper. Disse innebærer at forvaltningen utelukker selskaper som er rammet av en eller flere kriterier: Brudd på menneskerettighetene, brudd på arbeidstakerrettigheter, alvorlige miljøødeleggelser og/eller korrupsjon. Regelsettet følges av alle norske livsforsikringsselskaper samt av Statens pensjonsfond utland (Oljefondet).

 - Som en betydelig samfunns- og helseaktør er det viktig for Legeforeningen å ta ansvar å sørge for at alle foreningens investeringer er forsvarlige og etisk forankret, sier Riise.

Samfunnsansvarlige investeringer ventes ikke å svekke avkastning. Imidlertid foreligger det for dårlig statistisk materiale til at man entydig kan fastslå hvorvidt påvirkningen på fremtidige resultater forventes å bli positiv eller negativ.

Knut E. Braaten
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene