Viktig ikke å forhåndsdømme

- Legeforeningen frykter at medieoppslagene den siste uken stigmatiserer utenlandske leger i Norge.

Det sier president Torunn Janbu i en kommentar til medieoppslagene som omhandler de to kirurgene ved Nordlandssykehuset.

- Dette er en alvorlig sak og Legeforeningen har den største medfølelse med de berørte pasienter og pårørende. Saken er meldt inn til Helsetilsynet og vil bli behandlet der. Før resultatet av denne behandlingen foreligger må vi være forsiktige med å forhåndsdømme de to legene. Legeforeningen regner med at Helsetilsynet også ser på om ansvarsforholdene og internkontrollen har vært god nok, både internt i kirurgisk klinikk, i sykehusledelsen, i sykehusstyret og i Helse Nord, sier Janbu.

- Vi har mange dyktige utenlandske leger i Norge og for at vi skal kunne tilby gode helsetjenester til befolkningen er vi helt avhengig av deres kompetanse. Medieoppslagene er med på å stigmatisere utenlandske leger i Norge på en negativ måte og skaper dermed unødig engstelse i befolkningen. Pasientene skal føle seg trygge når de blir innlagt på sykehus. Pasientsikkerhet er en betingelse for utøvelse av gode helsetjenester, sier Janbu.

Lisbet T. Kongsvik
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene