Viktig interpellasjon i Stortinget om midlertidige stillinger

- Vi skal jobbe videre for å få flest mulig faste stillinger for sykehusleger.

Det påpekte helse- og omsorgsminster Anne Grete Strøm-Erichsen flere ganger i sitt svar til stortingsrepresentant Bent Høies interpellasjon om midlertidige stillinger for sykehusleger i dag.

- Leger i sykehus er i stort omfang ansatt i midlertidig stillinger. Undersøkelser viser at 50% av alle sykehusleger er midlertid ansatte. Blant leger i spesialisering gjelder det 90-95%. I gjennomsnitt er sykehusleger midlertidig ansatte til de er 41 år, sa Høie. Han påpekte videre at midlertidige stillinger over så lang tid skaper uforutsigbarhet og usikkerhet for legene og det kan føre at man ikke melder fra om eventuelle uheldige hendelser til ledelsen.

- Det er viktig å kombinere det å ha en utdanningsstilling med forutsigbarhet. Det er to store endringer når det gjelder utdanningen av leger som det er naturlig å se dette i sammenheng med. Det er omleggingen av spesialistutdanningen og endring av turnusordningen. Det er viktig at vi nå jobber videre med å få disse stillinger over til faste stillinger, avsluttet statsråden.

Les interpellasjonen her:
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Interpellasjoner/Interpellasjon/?qid=46497

Lisbet T. Kongsvik
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene