Vil ha allmennmedisin som egen spesialitet i EU

Den europeiske legeforening (CPME) går enstemmig inn for at en egen spesialitet i allmennmedisin skal inn i EU-direktivet på lik linje med andre medisinske spesialiteter.

- Dette er en viktig anerkjennelse av allmennmedisinens status. Å utvikle en sterk primærhelsetjeneste med høykompetente allmennmedisinere, er av avgjørende betydning for å møte behovet for helsetjenester i Europa, sier president i Legeforeningen Torunn Janbu i en kommentar fra CPMEs møte i Brussel.

CPMEs vedtak bygger på et felles vedtak fra lederne i de allmennmedisinske foreningene i Norden fra august i år. Vedtaket fikk CPMEs fulle tilslutning mandag kveld denne uken, og innebærer at organisasjonen mener en egen spesialitet i allmennmedisin skal inngå i artikkel 25 i direktivet.

I vedtaket vises det til at det er solid internasjonal dokumentasjon på at en helsetjeneste som er basert på en sterk og god primærhelsetjeneste, samlet sett er best og billigst og gir mest rettferdig fordeling av helsetjenestene.

Anerkjennelse av spesialiteten er imidlertid ikke nok for å sikre godt kvalifiserte fastleger i Norge. Det må også stilles krav om å være spesialist eller under spesialisering i allmennmedisin for å arbeide som fastlege.

Knut E. Braaten
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene