Vil ha havarikommisjon i helsetjenesten

- Vi trenger en havarikommisjon av hensyn til pasientene og de ansatte, mener Legeforeningen.

Under Overlegeforeningens vårkurs på Soria Moria tok både leger og pårørende til orde for at en havarikommisjon i helsetjenesten kan være en god idé.

Grete Myhre, leder for Statens havarikommisjon for transport ga en innføring i havarikommisjonens oppgaver. - Kommisjonen har ikke som formål å fordele skyld og ansvar, understreket hun, men vi prøver å snu alle steiner, vi snakker med involverte og vi ønsker å avdekke årsakene til at en ulykke eller hendelse har skjedd, forklarte Myhre.

- Vi mener det er behov for en tilsvarende ordning i helsevesenet, sier Arne Laudal Refsum, Overlegeforeningens leder. - Gjennom en slik ordning kan vi få raske svar og de involverte behøver ikke frykte at det de sier, vil bli brukt mot dem. Det vil stimulere sykehusene til å bli lærende organisasjoner hvor pasientsikkerhet og kvalitet blir prioritert, sier Refsum.

Lise Berit Johannessen
Avdeling for informasjon og helsepolitikk