2011

search

Periode

  • År: Måned:

159 sider. Side 1 av 8

Rekkefølge:

test ine

Sekretariatet i romjulen

Sentralbordet er stengt i romjulen. Legeforeningens Avdeling for jus og arbeidsliv er bemannet på telefon fra kl. 9-14 i tidsrommet 27.12.-30.12.2011.

Kjære medlemmer!

Tusen takk for at dere alle hver dag bidrar til god pasientbehandling, fagutvikling og framgang for helsetjenestene i Norge.

Sterkt kritisk til forskriftsforslag

- Nye forslag til forskriftskrav vil kunne svekke fastlegeordningen, advarer Legeforeningen.

Hvordan lykkes med samhandlingsreformen og Strategi 2020?

Det var temaet på Regionutvalg Midt-Norges årlige helsepolitiske seminar i Stjørdal.

Hvordan lykkes med samhandlingsreformen og Strategi 2020?

Det var temaet på Regionutvalg Midt-Norges årlige helsepolitiske seminar i Stjørdal.

Nytt sentralstyrereferat

Referat fra sentralstyremøte 9.12. 2011 er nå publisert på Legeforeningens Internett-sider.

Reduserte ytelser fra Utdanningsfond II

Stadig økende utbetalinger uten tilsvarende økning av inntektene tvinger Utdanningsfond II til å redusere kursrefusjoner for privatpraktiserende leger.

Direktesendt seminar onsdag 14. desember

Legeforeningen ved Regionsutvalg Midt-Norge og Helse Midt-Norge RHF arrangerer i dag et seminar om samhandlingsreformen og Strategi 2020. Følg seminaret på nett-tv.

Fra presidenten: Kvalitet først!

Legeforeningens mål med satsingsområdene er at vi skal gjøre en merkbar forskjell - til det bedre.

Helse som forbrukerinteresse

- Det er nødvendig med nye lover og reguleringer som gjør sunn mat billigere og helseskadelig mat dyrere, understreker Legeforeningen.

- Må utdannes flere kreftleger

Det trengs flere leger ved landets kreftavdelinger og som senere velger å bli spesialister, påpeker Legeforeningen.  

Klimaendringer truer verdens helse

- Helse må tillegges større vekt i utformingen og gjennomføringen av både nasjonal og internasjonal klimapolitikk.

Bekymret for utdanningskapasiteten i geriatri

Offentlige tall over utdanningskapasiteten stemmer ikke overens med tall som er innrapportert til Legeforeningen.

Skeptisk til obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid

- Legeforeningen er og skal være en viktig bidragsyter i sykmeldingsarbeidet, men vi er avhengig av at myndighetene tilrettelegger for samarbeid og felles mål.

Høring om OUS

Legeforeningen vektla behovet for stedlig ledelse og økt satsing på IKT da situasjonen ved Oslo universitetssykehus (OUS) var oppe til høring i Stortingets helse- og omsorgskomité i dag.

Fra presidenten: Kommunikasjon må trenes

God kommunikasjon forbedrer kvaliteten i diagnostisering og behandling av pasientene - og gir økt arbeidsglede, skriver Hege Gjessing.

Ny statistikkportal for sykmeldere

- Hensikten med løsningen er å gi sykmelder et bedre grunnlag for refleksjon og utvikling av egen praksis, noe som er positivt.

Ny statusrapport om helse- og omsorgstjenester for eldre på trappene

Legeforeningen reviderer nå rapporten «Når du blir gammel og ingen vil ha deg...» fra 2001.

Psykisk helsetjeneste på anbud

Oslo legeforening tar debatten om anbudsutsetting av psykiske helsetjenester på Litteraturhuset i Oslo i kveld.

159 sider. Side 1 av 8