Finansieringen av helsehjelpen til papirløse må på plass

- Regjeringen lover utvidete rettigheter, men det sies ikke noe om finansering av ordningen. Det skaper uro, sier leder av Oslo legeforening Svein Aarseth.

Regjeringens forslag til endring av forskriften for helsetjenester til denne gruppen (prioriteringsforskriften) er nå ute til høring med svarfrist 26. februar.

Røde Kors og Kirkens Bymisjon la nylig frem sine erfaringer med helsesenteret for papirløse immigranter som ble startet for et drøyt år siden. Senteret har fram til i dag hatt over 1200 konsultasjoner fordelt på 432 pasienter. - Tallene alene tilsier at helsesenteret gjør et uvurderlig arbeid. Men helsesenteret er ikke nok. Mange av pasientene lider av så alvorlige sykdommer at det er nødvendig med utstyr og fasiliteter som bare er tilgjengelige på sykehus. I dag må papirløse pasienter selv betale for slik behandling noe fleste ikke har mulighet til, sier president i Norges Røde Kors, Sven Mollekleiv.

- Legeforeningen har sammen med de to organisasjonene skrevet brev til Helse- og omsorgsdepartementet hvor de hevder at dagens praktisering av helsehjelpen til papirløse immigranter strider mot norsk lov og menneskerettigher og ber om at en finansiering av ordningen kommer på plass, sier Aarseth.

- I dag er det slik at personer uten lovlig opphold kun har krav på akutt helsehjelp. I det nye forslaget står det at helsehjelpen skal gis dersom den er helt nødvendig og ikke kan vente uten nær forestående død, varig sterkt nedsatt funksjonstilstand, alvorlig skade eller svært sterke smerter. Det blir ikke lett for legene å vurdere pasientene ut fra et slikt regelverk, og det kan lett føre til at de papirløse får et dårligere tilbud enn i dag, avslutter Aarseth.

Sven Mollekleiv oppsummerte ett års drift av helsesenteret for papirløse immigranter. Foto: Kirkens Bymisjon

Lisbet T. Kongsvik
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene