Gratulerer Kjetil Karlsen med Zola-prisen

Legeforeningen gratulerer Kjetil Karlsen med årets Zola-pris.

- Legeforeningen er stolt over at en lege får prisen. Kjetil Karlsen har over tid vist et imponerende engasjement for innsatte i norske fengsler, en gruppe som ellers ikke blir hørt. Han er i tillegg en meget dyktig fagperson. Arbeidet for innsatte er også fulgt opp fra Legeforeningens side, både gjennom Kriminalomsorgen og i kontakt med departementene, sier president Torunn Janbu.

Hun var til stede ved pristildelingen på Nobelinstituttet torsdag kveld denne uken.

Zola-prisen ble stiftet 12. oktober 1998. Prisen tildeles «personer som åpent og uredd har avdekket eller motarbeidet forhold som truer menneskeverd, demokrati og rettssikkerhet i Norge.» Tildelingen skal - om mulig - foregå i tilknytning til dagen for utgivelsen av Emile Zolas artikkel J’accuse 13. januar (1898).

Se også
Zola-prisen (foreningen til fremme av sivilt mot)

Informasjonsseksjonen
Den norske legeforening

Mer om emnene