Stortingshøring om RHF-enes fremtid

- Sykehuspolitikken må besluttes av de folkevalgte, sa president Torunn Janbu i en høring om nedleggelse av de regionale helseforetakene denne uken.

Krf har fremmet et forslag om å legge ned de regionale helseforetakene (RHF-ene), og å fryse de pågående omstillingsprosessene i lokalsykehusene. Dette ble diskutert i torsdagens åpne høring i Stortinget.

- Sterk økonomistyring fra staten har sammen med det arbeidet som er gjort i RHF-ene ført til at økonomien nå er mer under kontroll. Det er viktig. Men det er et paradoks at det er RHF-ene som i dagens styringsmodell må håndtere de mest brennbare politiske spørsmålene, sa Janbu. - Dette gjelder saker som nedleggelse av lokalsykehus, sentralisering av akuttfunksjoner og begrensninger i lokalsykehustilbudet. Slike overordnede politiske spørsmål bør ikke løses på administrativt nivå, understreket hun.

Legeforeningen mener at en nasjonal sykehusplan vil føre til at de politiske spørsmålene blir behandlet på rett sted. - Vi trenger en nasjonal plan som tar stilling til hvor mange sykehus vi skal ha, hvor de skal ligge og minstestandard for innhold i lokalsykehus. Videre må sykehusplanen legge til rette for forutsigbare økonomiske rammevilkår gjennom lengre budsjettperioder og en stabil stykkpriskomponent, forklarte Janbu.

Legeforeningen mener at en eventuell videreføring av RHF-modellen bør vurderes i tilknytning til en nasjonal sykehusplan. Også statens organisering av eier- og myndighetsrolle bør inngå i en slik vurdering. - Vi mener sykehusene i dag er «overstyrt og underledet» og har for lange beslutningslinjer. Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet har også en dobbeltrolle som både eier og myndighet, noe som kan gi en uheldig rolleblanding. Det er derfor behov for en bredere gjennomgang av styringsmodellen enn det som er varslet i nasjonal helse- og omsorgsplan, påpekte Torunn Janbu.

Last ned Legeforeningens notat til høringen fra boksen til høyre på siden.

Se også
Åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité torsdag 17. februar 2011 (videoarkiv Stortingets nettsted)

Torunn Janbu

Terje Sletnes
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene