Søkeresultat: Arbeidsmiljø

search

Periode

  • År: Måned:

12 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Bekrefter advarslene

- Redegjørelsen Bjørn Erikstein kommer med bør sende en vekker oppover i systemet. Oslo universitetssykehus trenger økte ressurser for å gjennomføre nødvendige investeringer og oppgavene sykehuset er pålagt å utføre, skriver president Hege Gjessing i dagens utgave av Dagens Næringsliv.

- Smertegrensen er nådd

Helseministeren må rydde opp i sprengt kapasitet og kritiske problemer ved de store sykehusene, sier Legeforeningen og tillitsvalgte ved OUS og Ahus til VG.no på torsdag.

Legeforeningen støtter fylkeslegens ønske om å granske forholdene ved OUS og Ahus

Fylkeslegen ber om at en uavhengig kommisjon ser nærmere på økningen i antall dødsfall under hovedstadsprosessen. Legeforeningen stiller seg bak tiltaket.

Innfør faste stillinger!

- Sykehusene kan ikke tilby kontinuitet i pasient- og behandlerkontakten, når halvparten av legene er i kortvarige vikariater, skriver lege Liliane Merete Skeidseid på kronikkplass på Aftenposten.no mandag ettermiddag.

Pasientsikkerheten ved OUS må undersøkes

Legeforeningen ber nå fylkeslegen om å gjennomføre grundige undersøkelser ved Oslo universitetssykehus (OUS). Det er på høy tid å få svar på om pasientsikkerheten er godt nok ivaretatt.

Spørreundersøkelse ved OUS

Legeforeningen offentliggjør resultatet av medarbeiderundersøkelsen utført blant overlegene ved Oslo Universitetssykehus(OUS).

Feil medisin for legevakten

Landets legevakter trenger et skikkelig kvalitetsløft: Flere fastleger, bedre utstyr og moderne lokaler - ikke pålegg som tvinger fastleger over 55 år inn i systemet, mener Legeforeningen.

Mer åpenhet gir bedre ledelse

Når leger og sykepleiere varsler om kritikkverdige forhold, bør de lyttes til, i stedet for å bli stemplet som «vanskelige». Befolkningen forventer en helt annen åpenhet enn det Spekter oppfordrer til, skriver president Hege Gjessing i Dagbladet.

Løsninger for fremtiden

- Legeforeningen har bevist at den utgjør en forskjell, og vi skal fortsatt bidra med løsningene for en bedre helsetjeneste. Gode rammevilkår for utøvelse av legeyrket er langt fra bare en kjerneoppgave for foreningen, men en forutsetning for all god pasientbehandling.

Landsrådsmøte og vårkurs i Overlegeforeningen

Overlegeforeningens vårkurs og ordinære landsrådsmøte avholdes på Soria Moria Hotell og konferansesenter i Oslo 25.-26. april.

Dom i Arbeidsretten i sak om hjelpeplaner

Det er falt dom i saken mellom Legeforeningen og Oslo universitetssykehus HF/Spekter.

Spekters jakt på Arbeidstilsynet

Spekters syn på Arbeidstilsynet står i sterk kontrast til Legeforeningens syn og tilbakemeldinger vi får fra Spekters egne medlemmer – ledelsen ved sykehus. Det skriver president Hege Gjessing i fredagens utgave av Ukeavisen Ledelse.

12 sider. Side 1 av 1

search

Emner

Fjern Arbeidsmiljø