Søkeresultat: Arbeidsrett

search

Periode

  • År: Måned:

8 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Høring om aldersgrense for fritak av legevakt

Legeforeningen mener at forskriftsendringen som hever aldersgrensen for fritak fra legevakt til 60 år, er produktet av en mangelfull prosess med liten grad av åpenhet og tilstrekkelig utredning.

Ny normaltariff 2013/2014

Legeforeningen har fått gjennomslag for en ny fremtidsrettet takst for e-konsultasjon. 

Feil medisin for legevakten

Landets legevakter trenger et skikkelig kvalitetsløft: Flere fastleger, bedre utstyr og moderne lokaler - ikke pålegg som tvinger fastleger over 55 år inn i systemet, mener Legeforeningen.

Leger fikk medhold i sak mot Skatteetaten

Gjøvik tingrett har avsagt dom i saken om beregningsgrunnlaget for avskrivbar goodwill for to leger.

Tilbud om turnusstilling utenom fristen

De siste dagene er det blitt kjent at enkelte helseforetak har tilbudt turnussøkere stilling tidligere enn de fristene som er fastsatt av Helsedirektoratet. Denne ansettelsespraksisen er i strid med turnusforskriftens system.

Dom i Arbeidsretten i sak om hjelpeplaner

Det er falt dom i saken mellom Legeforeningen og Oslo universitetssykehus HF/Spekter.

Ledelse i sykehus - Dialogkonferansen 2013

- I mange av våre sykehus er det fortsatt behov for å redusere avstanden mellom ansatte og administrasjon og ledelse, sier president Hege Gjessing.

Opplæring i sykmeldingsarbeid: Egenerklæring må sendes elektronisk

En del leger sender egenerklæring om fullført opplæring i sykmeldingsarbeid som brevpost. Men egenerklæringen må sendes elektronisk til Nav.

8 sider. Side 1 av 1

search

Emner

Fjern Arbeidsrett