Søkeresultat: Avtaler

search

Periode

  • År: Måned:

15 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Enighet om ny særavtale for leger i kommunene

En langvarig, men konstruktiv prosess har sikret enighet om ny særavtale for legetjenesten i kommunene. Viktige endringer er styrket arbeidstidsvern og bedre økonomisk tilrettelegging for å kunne ta fri dag etter vakt.

Brudd i særavtaleforhandlingene med KS

Partene har konstatert at det ikke var mulig å komme til enighet og forhandlingene er nå brutt.

Høring om aldersgrense for fritak av legevakt

Legeforeningen mener at forskriftsendringen som hever aldersgrensen for fritak fra legevakt til 60 år, er produktet av en mangelfull prosess med liten grad av åpenhet og tilstrekkelig utredning.

Krever oppfølging fra HELFO

I møte med HELFO har Legeforeningen lagt fram det som nå oppleves som hindringer for god praksis og har i brev etter møtet bedt om å få avklart flere problemstillinger. 

Feil medisin for legevakten

Landets legevakter trenger et skikkelig kvalitetsløft: Flere fastleger, bedre utstyr og moderne lokaler - ikke pålegg som tvinger fastleger over 55 år inn i systemet, mener Legeforeningen.

Enighet om rammen for normaltariffoppgjøret 2013

Legeforeningen har oppnådd  enighet med staten om veksten i rammen for den offentlige finansiering av fastleger og avtalespesialister.

Enighet i mellomoppgjøret i Virke/HUK

Legeforeningen og Virke har kommet til enighet i sentrale lønnsforhandlinger.

Enighet i sentrale forhandlinger mellom Spekter og Legeforeningen

Legeforeningen og Spekter kom fredag 24. mai til enighet i forhandlingene om overenskomstens sentrale avtaledel - A2.

Mellomoppgjør 2013 - Legeforeningen i Spekter-forhandlinger i dag

I dag kl 1200 startet forhandlingene mellom Legeforeningen og Arbeidsgiverforeningen Spekter om Legeforeningens sentrale avtaledel – den såkalte A2-delen.

Kari Sollien ny leder i Allmennlegeforeningen

Etter to perioder som leder i Allmennlegeforeningen (AF), overlater Trond Egil Hansen roret til Kari Sollien. Valg av ny leder og nytt styre skjedde på AFs landsrådsmøte i Bodø onsdag ettermiddag.

Dom i Arbeidsretten i sak om hjelpeplaner

Det er falt dom i saken mellom Legeforeningen og Oslo universitetssykehus HF/Spekter.

Enighet i innledende sentrale forhandlinger med Spekter

Spekter og Akademikerne helse kom fredag til enighet i innledende sentrale forhandlinger om mellomoppgjøret 2013 for helseforetak og Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Startskudd for mellomoppgjøret i sykehus

Årets mellomoppgjør for helseforetakene og Lovisenberg Diakonale sykehus er i gang.

Spekters jakt på Arbeidstilsynet

Spekters syn på Arbeidstilsynet står i sterk kontrast til Legeforeningens syn og tilbakemeldinger vi får fra Spekters egne medlemmer – ledelsen ved sykehus. Det skriver president Hege Gjessing i fredagens utgave av Ukeavisen Ledelse.

Virke og Legeforeningen enige i særavtaleforhandlingene

Arbeidsgiverforeningen Virke og Legeforeningen kom natt til tirsdag til enighet om revidert sentral særavtale.

15 sider. Side 1 av 1

search

Emner

Fjern Avtaler